บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจทางพิเศษ (สาขา 1)
ศูนย์ควบคุมทางพิเศษศรีรัช (CCB2)

238/7 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

02-641-4611 ต่อ 6200, 6220, 6221

ir@bemplc.co.th

แบบฟอร์มติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฎด้านล่างนี้