รายได้ค่าโดยสารเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท)

รายได้ค่าโดยสารเฉลี่ยต่อวันทำงาน (ล้านบาท)

ค่าโดยสารเฉลี่ย (บาทต่อเที่ยว)

เลือกปี:
ช่วงเวลา จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ย
ต่อวัน
(พันเที่ยว)
จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ย
ต่อวันทำงาน
(พันเที่ยว)
รายได้ค่าโดยสารเฉลี่ย
ต่อวัน
(ล้านบาท)
รายได้ค่าโดยสารเฉลี่ย
ต่อวันทำงาน
(ล้านบาท)
ค่าโดยสารเฉลี่ย
(บาทต่อเที่ยว)
พ.ค. 65 230 275 6.28 7.48 27.33
เม.ย. 65 179 219 4.91 5.97 27.41
มี.ค.65 191 208 5.18 5.63 27.21
ก.พ.65 199 224 5.48 6.13 27.41
ม.ค. 65 175 199 4.78 5.42 27.37
ช่วงเวลา จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ย
ต่อวัน
(พันเที่ยว)
จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ย
ต่อวันทำงาน
(พันเที่ยว)
รายได้ค่าโดยสารเฉลี่ย
ต่อวัน
(ล้านบาท)
รายได้ค่าโดยสารเฉลี่ย
ต่อวันทำงาน
(ล้านบาท)
ค่าโดยสารเฉลี่ย
(บาทต่อเที่ยว)
ธ.ค. 64 204 231 5.61 6.35 27.53
พ.ย. 64 187 205 5.16 5.66 27.60
ต.ค. 64 136 156 3.73 4.28 27.42
ก.ย. 64 100 111 2.73 3.03 27.30
ส.ค. 64 62 76 1.73 2.09 27.66
ก.ค. 64 77 95 2.10 2.59 27.24
มิ.ย. 63 121 139 3.29 3.80 27.24
พ.ค. 64 90 116 2.45 3.14 27.12
เม.ย. 64 147 185 3.99 5.04 27.20
มี.ค. 64 273 307 7.41 8.33 27.18
ก.พ. 64 218 251 6.10 7.04 28.05
ม.ค. 64 151 181 4.24 5.11 28.06
ช่วงเวลา จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ย
ต่อวัน
(พันเที่ยว)
จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ย
ต่อวันทำงาน
(พันเที่ยว)
รายได้ค่าโดยสารเฉลี่ย
ต่อวัน
(ล้านบาท)
รายได้ค่าโดยสารเฉลี่ย
ต่อวันทำงาน
(ล้านบาท)
ค่าโดยสารเฉลี่ย
(บาทต่อเที่ยว)
ธ.ค. 63 269 319 7.43 8.81 27.60
พ.ย. 63 312 363 8.67 10.11 27.81
ต.ค. 63 300 368 8.33 10.24 27.78
ก.ย. 63 310 366 8.59 10.13 27.68
ส.ค. 63 288 342 7.95 9.45 27.60
ก.ค. 63 253 307 6.99 8.49 27.60
มิ.ย. 63 203 232 5.62 6.46 27.71
พ.ค. 63 119 155 3.31 4.34 27.86
เม.ย 63 78 97 2.19 2.73 27.93
มี.ค. 63 234 279 6.24 7.46 26.66
ก.พ. 63 364 423 9.67 11.33 26.58
ม.ค. 63 317 360 8.04 9.15 25.36
ช่วงเวลา จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ย
ต่อวัน
(พันเที่ยว)
จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ย
ต่อวันทำงาน
(พันเที่ยว)
รายได้ค่าโดยสารเฉลี่ย
ต่อวัน
(ล้านบาท)
รายได้ค่าโดยสารเฉลี่ย
ต่อวันทำงาน
(ล้านบาท)
ค่าโดยสารเฉลี่ย
(บาทต่อเที่ยว)
ธ.ค. 62 366 433 9.77 11.55 26.69
พ.ย. 62 413 459 11.12 12.33 26.91
ต.ค. 62 375 429 9.99 11.43 26.81
ก.ย. 62 352 396 8.97 10.07 25.45
ส.ค. 62 339 391 8.58 9.90 25.36
ก.ค. 62 317 373 8.02 9.42 25.19
มิ.ย. 62 312 370 7.87 9.37 25.24
พ.ค. 62 302 353 7.65 8.98 25.31
เม.ย 62 297 365 7.51 9.24 25.33
มี.ค. 62 330 372 8.35 9.43 25.27
ก.พ. 62 319 370 8.08 8.37 25.27
ม.ค. 62 317 360 8.04 9.15 25.36
ช่วงเวลา จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ย
ต่อวัน
(พันเที่ยว)
จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ย
ต่อวันทำงาน
(พันเที่ยว)
รายได้ค่าโดยสารเฉลี่ย
ต่อวัน
(ล้านบาท)
รายได้ค่าโดยสารเฉลี่ย
ต่อวันทำงาน
(ล้านบาท)
ค่าโดยสารเฉลี่ย
(บาทต่อเที่ยว)
ธ.ค.61 292 353 7.39 8.93 25.34
พ.ย. 61 343 381 8.69 9.64 25.34
ต.ค. 61 321 371 8.10 9.38 25.23
ก.ย. 61 325 371 8.19 9.36 25.18
ส.ค. 61 331 379 8.34 9.56 25.20
ก.ค. 61 301 361 7.61 9.13 25.27
มิ.ย. 61 316 358 8.07 9.06 25.26
พ.ค. 61 295 343 7.06 8.69 25.21
เม.ย 61 278 345 7.06 8.72 25.31
มี.ค. 61 315 354 7.95 8.97 25.28
ก.พ. 61 323 360 8.17 9.11 25.26
ม.ค. 61 299 346 7.52 8.76 25.29
ช่วงเวลา จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ย
ต่อวัน
(พันเที่ยว)
จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ย
ต่อวันทำงาน
(พันเที่ยว)
รายได้ค่าโดยสารเฉลี่ย
ต่อวัน
(ล้านบาท)
รายได้ค่าโดยสารเฉลี่ย
ต่อวันทำงาน
(ล้านบาท)
ค่าโดยสารเฉลี่ย
(บาทต่อเที่ยว)
ธ.ค. 60 282 336 7.16 8.56 25.36
พ.ย. 60 322 358 8.17 9.10 25.36
ต.ค. 60 300 353 7.40 8.64 24.64
ก.ย. 60 320 359 7.97 8.89 24.92
ส.ค. 60 314 357 7.80 8.82 24.85
ก.ค. 60 282 339 7.07 8.35 25.06
มิ.ย. 60 303 339 7.40 8.22 24.45
พ.ค. 60 274 319 6.81 7.90 24.84
เม.ย 60 266 322 6.75 8.10 25.37
มี.ค. 60 308 340 7.59 8.27 24.60
ก.พ. 60 300 342 7.48 8.41 24.96
ม.ค. 60 274 324 6.91 8.01 25.25
ช่วงเวลา จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ย
ต่อวัน
(พันเที่ยว)
จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ย
ต่อวันทำงาน
(พันเที่ยว)
รายได้ค่าโดยสารเฉลี่ย
ต่อวัน
(ล้านบาท)
รายได้ค่าโดยสารเฉลี่ย
ต่อวันทำงาน
(ล้านบาท)
ค่าโดยสารเฉลี่ย
(บาทต่อเที่ยว)
ธ.ค. 59 264 316 6.40 7.63 24.24
พ.ย. 59 290 322 6.94 7.68 23.92
ต.ค. 59 291 333 7.37 8.36 25.30
ก.ย. 59 294 328 7.17 7.98 24.36
ส.ค. 59 286 325 7.08 8.05 24.75
ก.ค. 59 269 319 6.69 7.87 24.87
มิ.ย. 59 279 311 6.85 7.69 24.50
พ.ค. 59 245 300 6.17 7.56 25.16
เม.ย. 59 248 307 6.24 7.71 25.13
มี.ค. 59 283 312 6.93 7.68 24.73
ก.พ. 59 278 315 6.95 7.94 25.15
ม.ค. 59 256 301 6.42 7.52 25.23
ช่วงเวลา จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ย
ต่อวัน
(พันเที่ยว)
จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ย
ต่อวันทำงาน
(พันเที่ยว)
รายได้ค่าโดยสารเฉลี่ย
ต่อวัน
(ล้านบาท)
รายได้ค่าโดยสารเฉลี่ย
ต่อวันทำงาน
(ล้านบาท)
ค่าโดยสารเฉลี่ย
(บาทต่อเที่ยว)
ธ.ค. 58 245 290 5.94 6.99 24.28
พ.ย. 58 273 310 6.75 7.54 24.67
ต.ค. 58 277 311 6.93 7.78 25.05
ก.ย. 58 275 304 6.84 7.56 24.85
ส.ค. 58 261 302 6.47 7.56 24.78
ก.ค. 58 266 302 6.33 7.16 23.82
มิ.ย. 58 269 304 6.53 7.38 24.29
พ.ค. 58 239 291 5.91 7.13 24.73
เม.ย. 58 238 293 6.02 7.38 25.32
มี.ค. 58 269 302 6.71 7.49 24.91
ก.พ. 58 269 299 6.74 7.47 25.02
ม.ค. 58 245 290 6.19 7.26 25.28
ช่วงเวลา จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ย
ต่อวัน
(พันเที่ยว)
จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ย
ต่อวันทำงาน
(พันเที่ยว)
รายได้ค่าโดยสารเฉลี่ย
ต่อวัน
(ล้านบาท)
รายได้ค่าโดยสารเฉลี่ย
ต่อวันทำงาน
(ล้านบาท)
ค่าโดยสารเฉลี่ย
(บาทต่อเที่ยว)
ธ.ค. 57 237 280 5.67 6.67 23.89
พ.ย. 57 253 290 6.05 6.87 23.89
ต.ค. 57 264 292 6.37 7.06 24.14
ก.ย. 57 256 286 6.16 6.87 24.02
ส.ค. 57 241 291 5.85 7.04 24.25
ก.ค. 57 243 281 5.86 6.77 24.12
มิ.ย. 57 247 278 5.95 6.68 24.11
พ.ค. 57 234 277 5.74 6.77 24.47
เม.ย. 57 233 286 5.73 6.97 24.59
มี.ค. 57 262 288 6.34 6.93 24.21
ก.พ. 57 293 329 7.07 7.89 24.12
ม.ค. 57 278 316 6.75 7.67 24.31
ช่วงเวลา จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ย
ต่อวัน
(พันเที่ยว)
จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ย
ต่อวันทำงาน
(พันเที่ยว)
รายได้ค่าโดยสารเฉลี่ย
ต่อวัน
(ล้านบาท)
รายได้ค่าโดยสารเฉลี่ย
ต่อวันทำงาน
(ล้านบาท)
ค่าโดยสารเฉลี่ย
(บาทต่อเที่ยว)
ธ.ค. 56 225 274 5.41 6.55 24.09
พ.ย. 56 257 288 6.17 6.88 23.99
ต.ค. 56 251 276 6.10 6.72 24.32
ก.ย. 56 243 276 5.92 6.71 24.33
ส.ค. 56 245 284 5.91 6.82 24.12
ก.ค. 56 238 275 5.78 6.68 24.30
มิ.ย. 56 242 275 5.86 6.56 24.16
พ.ค. 56 225 265 5.49 6.45 24.36
เม.ย. 56 216 264 5.33 6.50 24.68
มี.ค. 56 239 265 5.75 6.34 24.09
ก.พ. 56 239 270 5.79 6.52 24.21
ม.ค. 56 222 252 5.39 6.08 24.23
ช่วงเวลา จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ย
ต่อวัน
(พันเที่ยว)
จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ย
ต่อวันทำงาน
(พันเที่ยว)
รายได้ค่าโดยสารเฉลี่ย
ต่อวัน
(ล้านบาท)
รายได้ค่าโดยสารเฉลี่ย
ต่อวันทำงาน
(ล้านบาท)
ค่าโดยสารเฉลี่ย
(บาทต่อเที่ยว)
ธ.ค. 55 206 255 4.91 6.00 23.83
พ.ย. 55 236 261 5.60 6.19 23.74
ต.ค. 55 233 255 5.65 6.19 24.25
ก.ย. 55 227 261 5.30 6.03 23.33
ส.ค. 55 222 264 5.20 6.16 23.43
ก.ค. 55 231 257 5.29 5.83 22.86
มิ.ย. 55 224 257 6.02 6.78 26.94
พ.ค. 55 208 241 4.93 5.71 23.70
เม.ย. 55 194 237 4.77 5.82 24.56
มี.ค. 55 230 254 5.37 5.90 23.39
ก.พ. 55 223 245 5.24 5.72 23.45
ม.ค. 55 208 243 4.95 5.72 23.79
ช่วงเวลา จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ย
ต่อวัน
(พันเที่ยว)
จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ย
ต่อวันทำงาน
(พันเที่ยว)
รายได้ค่าโดยสารเฉลี่ย
ต่อวัน
(ล้านบาท)
รายได้ค่าโดยสารเฉลี่ย
ต่อวันทำงาน
(ล้านบาท)
ค่าโดยสารเฉลี่ย
(บาทต่อเที่ยว)
ธ.ค. 54 204 240 4.77 5.59 23.40
พ.ย. 54 157 180 3.79 4.36 24.06
ต.ค. 54 176 221 4.15 5.13 23.54
ก.ย. 54 215 238 5.07 5.61 23.61
ส.ค. 54 205 235 4.87 5.58 23.78
ก.ค. 54 200 234 4.75 5.45 23.76
มิ.ย. 54 202 226 4.76 5.29 23.52
พ.ค. 54 173 217 4.23 5.32 24.41
เม.ย. 54 166 207 4.06 5.05 24.54
มี.ค. 54 204 220 4.79 5.11 23.46
ก.พ. 54 193 218 4.66 5.24 24.17
ม.ค. 54 178 210 4.30 5.02 24.12