หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์ : BEM

ราคาล่าสุด
10.70
เปลี่ยนแปลง(%)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
74,470,500
มูลค่าการซื้อขาย (พันบาท)
792,389
ต่ำสุด
10.50
สูงสุด
10.80

ปรับปรุงเมื่อ: 23 กรกฎาคม 2562 17:05