หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์ : BEM

ราคาล่าสุด
10.80
เปลี่ยนแปลง(%)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
7,241,900
มูลค่าการซื้อขาย (พันบาท)
77,984
ต่ำสุด
10.70
สูงสุด
10.80

ปรับปรุงเมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2562 12:29