หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์ : BEM

ราคาล่าสุด
8.60
เปลี่ยนแปลง(%)
-0.20 (-2.27%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
34,131,700
มูลค่าการซื้อขาย (พันบาท)
295,204
ต่ำสุด
8.55
สูงสุด
8.85

ปรับปรุงเมื่อ: 25 กันยายน 2563 17:00