หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์ : BEM

ราคาล่าสุด
9.60
เปลี่ยนแปลง(%)
+0.05 (0.52%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
35,133,300
มูลค่าการซื้อขาย (พันบาท)
336,132
ต่ำสุด
9.50
สูงสุด
9.65

ปรับปรุงเมื่อ: 03 กรกฎาคม 2563 16:36