รายงานปริมาณจราจร / จำนวนผู้โดยสาร

ทุกวันที่ 10 ของเดือนยกเว้นวันหยุดทำการ

รายงานผลการดำเนินงาน

  • ไตรมาส 1 ภายใน 45 วันหลังจากไตรมาสที่ 1 (พฤษภาคม 2561)
  • ไตรมาส 2 ภายใน 45 วันหลังจากไตรมาสที่ 2 (สิงหาคม 2561)
  • ไตรมาส 3 ภายใน 45 วันหลังจากไตรมาสที่ 3 (พฤศจิกายน 2561)
  • งบปี ภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดปี (กุมภาพันธ์ 2562)

งานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

วันที่ สถานที่ ผู้เข้าร่วมงาน
18 มีนาคม 2562 ห้อง เลอ คองคอร์ด บอลรูม ชั้น 2 โรงแรม สวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา ผู้ถือหุ้น

งานโรดโชว์

วันที่ ผู้บรรยาย งาน สถานที่ ผู้จัดงาน
21 มกราคม 2562 คุณธนาวัฒน์ วรรณดิษฐ์
ผู้จัดการอาวุโสนักลงทุนสัมพันธ์
“A Big Step Forward” FSS conference ประเทศไทย Finansia Syrus
24 มกราคม 2562 คุณธนาวัฒน์ วรรณดิษฐ์
ผู้จัดการอาวุโสนักลงทุนสัมพันธ์
Thailand CEO-CFO Conference ประเทศไทย J.P. Morgan’s Thailand
30 มกราคม 2562 คุณธนาวัฒน์ วรรณดิษฐ์
ผู้จัดการอาวุโสนักลงทุนสัมพันธ์
CGS Local Roadshow ประเทศไทย Country Group Securities
12 มีนาคม 2562 คุณธนาวัฒน์ วรรณดิษฐ์
ผู้จัดการอาวุโสนักลงทุนสัมพันธ์
CGS-CIMB Thai Corporate Day 2019 ประเทศไทย CGS-CIMBS
13 มีนาคม 2562 คุณธนาวัฒน์ วรรณดิษฐ์
ผู้จัดการอาวุโสนักลงทุนสัมพันธ์
CLSA Asean Forum 2019 ประเทศไทย CLSA
29 มีนาคม 2562 คุณธนาวัฒน์ วรรณดิษฐ์
ผู้จัดการอาวุโสนักลงทุนสัมพันธ์
Krungsri Corporate Day 2019 ประเทศไทย Krungsri Securities
30 พฤษภาคม 2562 คุณธนาวัฒน์ วรรณดิษฐ์
ผู้จัดการอาวุโสนักลงทุนสัมพันธ์
Citi-Thailand C-Suite Top Picks Corporate Day 2019 ประเทศไทย Citi
4 มิถุนายน 2562 คุณธนาวัฒน์ วรรณดิษฐ์
ผู้จัดการอาวุโสนักลงทุนสัมพันธ์
BLS Infrastructure day 2019 ประเทศไทย Bauluang Securities