รายงานปริมาณจราจร / จำนวนผู้โดยสาร

ทุกวันที่ 10 ของเดือนยกเว้นวันหยุดทำการ

รายงานผลการดำเนินงาน

  • ไตรมาส 1 ภายใน 45 วันหลังจากไตรมาสที่ 1
  • ไตรมาส 2 ภายใน 45 วันหลังจากไตรมาสที่ 2
  • ไตรมาส 3 ภายใน 45 วันหลังจากไตรมาสที่ 3
  • งบปี ภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดปี

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน

วันที่ สถานที่ ผู้เข้าร่วมงาน
20 พฤษภาคม 2565 SET ผู้ถือหุ้น
3 มีนาคม 2565 SET ผู้ถือหุ้น

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

วันที่ สถานที่ ผู้เข้าร่วมงาน
4 เมษายน 2565 ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ผู้ถือหุ้น
28 เมษายน 2564 ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ผู้ถือหุ้น

งานโรดโชว์

วันที่ ผู้บรรยาย งาน สถานที่ ผู้จัดงาน
20 สิงหาคม 2564 คุณธนาวัฒน์ วรรณดิษฐ์
ผู้จัดการอาวุโสนักลงทุนสัมพันธ์
GS & SCBS Thailand Corporate Day ประเทศไทย Goldman Sachs & SCB Securities
26 สิงหาคม 2564 คุณธนาวัฒน์ วรรณดิษฐ์
ผู้จัดการอาวุโสนักลงทุนสัมพันธ์
Thailand Focus 2021 ประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
13 มกราคม 2563 คุณธนาวัฒน์ วรรณดิษฐ์
ผู้จัดการอาวุโสนักลงทุนสัมพันธ์
Finansia Investment Conference 2020 ประเทศไทย Finansia Syrus
29 พฤษภาคม 2563 คุณธนาวัฒน์ วรรณดิษฐ์
ผู้จัดการอาวุโสนักลงทุนสัมพันธ์
Thai Corporate Day 2020 ประเทศไทย SCB Securities
8 กรกฎาคม 2563 คุณธนาวัฒน์ วรรณดิษฐ์
ผู้จัดการอาวุโสนักลงทุนสัมพันธ์
The UBS Asia Industrials Day ประเทศไทย UBS Securities (Singapore)
20 กรกฎาคม 2563 คุณธนาวัฒน์ วรรณดิษฐ์
ผู้จัดการอาวุโสนักลงทุนสัมพันธ์
Virtual Thai Corporate Day ประเทศไทย SCB Securities
21 มกราคม 2562 คุณธนาวัฒน์ วรรณดิษฐ์
ผู้จัดการอาวุโสนักลงทุนสัมพันธ์
“A Big Step Forward” FSS conference ประเทศไทย Finansia Syrus
24 มกราคม 2562 คุณธนาวัฒน์ วรรณดิษฐ์
ผู้จัดการอาวุโสนักลงทุนสัมพันธ์
Thailand CEO-CFO Conference ประเทศไทย J.P. Morgan’s Thailand
30 มกราคม 2562 คุณธนาวัฒน์ วรรณดิษฐ์
ผู้จัดการอาวุโสนักลงทุนสัมพันธ์
CGS Local Roadshow ประเทศไทย Country Group Securities
12 มีนาคม 2562 คุณธนาวัฒน์ วรรณดิษฐ์
ผู้จัดการอาวุโสนักลงทุนสัมพันธ์
CGS-CIMB Thai Corporate Day 2019 ประเทศไทย CGS-CIMBS
13 มีนาคม 2562 คุณธนาวัฒน์ วรรณดิษฐ์
ผู้จัดการอาวุโสนักลงทุนสัมพันธ์
CLSA Asean Forum 2019 ประเทศไทย CLSA
29 มีนาคม 2562 คุณธนาวัฒน์ วรรณดิษฐ์
ผู้จัดการอาวุโสนักลงทุนสัมพันธ์
Krungsri Corporate Day 2019 ประเทศไทย Krungsri Securities
30 พฤษภาคม 2562 คุณธนาวัฒน์ วรรณดิษฐ์
ผู้จัดการอาวุโสนักลงทุนสัมพันธ์
Citi-Thailand C-Suite Top Picks Corporate Day 2019 ประเทศไทย Citi
4 มิถุนายน 2562 คุณธนาวัฒน์ วรรณดิษฐ์
ผู้จัดการอาวุโสนักลงทุนสัมพันธ์
BLS Infrastructure day 2019 ประเทศไทย Bauluang Securities