ปรับปรุงเมื่อ: 19 เมษายน 2562 16:37

ชื่อย่อหุ้น

BEM

ราคาล่าสุด

฿ 10.30

เปลี่ยนแปลง

-0.10

% เปลี่ยนแปลง

-0.96%

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

37,474,600

ราคาเปิด

10.50

วันก่อนหน้า

10.40

ช่วงราคาระหว่างวัน

10.20 - 10.50

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

7.30 - 10.80