ปรับปรุงเมื่อ: 23 มกราคม 2562 12:29

ชื่อย่อหุ้น

BEM

ราคาล่าสุด

฿ 10.20

เปลี่ยนแปลง

+0.25

% เปลี่ยนแปลง

2.51%

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

39,748,000

ราคาเปิด

10.10

วันก่อนหน้า

9.95

ช่วงราคาระหว่างวัน

10.00 - 10.20

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

7.00 - 10.40