ปรับปรุงเมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2562 15:47

ชื่อย่อหุ้น

BEM

ราคาล่าสุด

฿ 10.60

เปลี่ยนแปลง

+0.10

% เปลี่ยนแปลง

0.95%

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

16,938,800

ราคาเปิด

10.50

วันก่อนหน้า

10.50

ช่วงราคาระหว่างวัน

10.40 - 10.60

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

7.00 - 10.80