ปรับปรุงเมื่อ: 23 กรกฎาคม 2562 17:05

ชื่อย่อหุ้น

BEM

ราคาล่าสุด

฿ 10.70

เปลี่ยนแปลง

-

% เปลี่ยนแปลง

-%

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

74,470,500

ราคาเปิด

10.70

วันก่อนหน้า

10.70

ช่วงราคาระหว่างวัน

10.50 - 10.80

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

7.95 - 12.00