ปรับปรุงเมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2562 12:14

ชื่อย่อหุ้น

BEM

ราคาล่าสุด

฿ 10.80

เปลี่ยนแปลง

-

% เปลี่ยนแปลง

-%

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

7,125,000

ราคาเปิด

10.80

วันก่อนหน้า

10.80

ช่วงราคาระหว่างวัน

10.70 - 10.80

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

8.40 - 12.00