ปรับปรุงเมื่อ: 20 กันยายน 2562 16:38

ชื่อย่อหุ้น

BEM

ราคาล่าสุด

฿ 10.90

เปลี่ยนแปลง

-0.10

% เปลี่ยนแปลง

-0.91%

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

118,079,000

ราคาเปิด

10.90

วันก่อนหน้า

11.00

ช่วงราคาระหว่างวัน

10.80 - 11.10

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

8.00 - 12.00