ปรับปรุงเมื่อ: 03 กรกฎาคม 2563 16:36

ชื่อย่อหุ้น

BEM

ราคาล่าสุด

฿ 9.60

เปลี่ยนแปลง

+0.05

% เปลี่ยนแปลง

0.52%

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

35,133,300

ราคาเปิด

9.60

วันก่อนหน้า

9.55

ช่วงราคาระหว่างวัน

9.50 - 9.65

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

6.05 - 11.60