ปรับปรุงเมื่อ: 25 กันยายน 2563 17:00

ชื่อย่อหุ้น

BEM

ราคาล่าสุด

฿ 8.60

เปลี่ยนแปลง

-0.20

% เปลี่ยนแปลง

-2.27%

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

34,131,700

ราคาเปิด

8.75

วันก่อนหน้า

8.80

ช่วงราคาระหว่างวัน

8.55 - 8.85

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

6.05 - 11.60