หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์ : BEM

ราคาล่าสุด
8.95
เปลี่ยนแปลง(%)
-0.05 (-0.56%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
23,729,300
มูลค่าการซื้อขาย (พันบาท)
212,444
ต่ำสุด
8.90
สูงสุด
9.05

ปรับปรุงเมื่อ: 21 ตุลาคม 2564 16:50