หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์ : BEM

ราคาล่าสุด
8.25
เปลี่ยนแปลง(%)
-0.05 (-0.60%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
6,564,200
มูลค่าการซื้อขาย (พันบาท)
54,465
ต่ำสุด
8.25
สูงสุด
8.35

ปรับปรุงเมื่อ: 20 มกราคม 2564 12:29