หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์ : BEM

ราคาล่าสุด
10.90
เปลี่ยนแปลง(%)
-0.10 (-0.91%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
118,079,000
มูลค่าการซื้อขาย (พันบาท)
1,289,401
ต่ำสุด
10.80
สูงสุด
11.10

ปรับปรุงเมื่อ: 20 กันยายน 2562 16:38