หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์ : BEM

ราคาล่าสุด
8.95
เปลี่ยนแปลง(%)
-0.10 (-1.10%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
65,052,101
มูลค่าการซื้อขาย (พันบาท)
586,338
ต่ำสุด
8.95
สูงสุด
9.10

ปรับปรุงเมื่อ: 24 พฤษภาคม 2565 16:52