หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์ : BEM

ราคาล่าสุด
8.20
เปลี่ยนแปลง(%)
+0.10 (1.23%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
154,508,800
มูลค่าการซื้อขาย (พันบาท)
1,292,743
ต่ำสุด
8.10
สูงสุด
8.55

ปรับปรุงเมื่อ: 09 เมษายน 2563 17:00