หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์ : BEM

ราคาล่าสุด
11.10
เปลี่ยนแปลง(%)
-0.20 (-1.77%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
19,635,900
มูลค่าการซื้อขาย (พันบาท)
219,949
ต่ำสุด
11.10
สูงสุด
11.30

ปรับปรุงเมื่อ: 24 มกราคม 2563 17:05