หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์ : BEM

ราคาล่าสุด
7.65
เปลี่ยนแปลง(%)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
13,597,200
มูลค่าการซื้อขาย (พันบาท)
103,531
ต่ำสุด
7.55
สูงสุด
7.65

ปรับปรุงเมื่อ: 02 สิงหาคม 2564 16:50