หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์ : BEM

ราคาล่าสุด
10.50
เปลี่ยนแปลง(%)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
15,895,500
มูลค่าการซื้อขาย (พันบาท)
166,974
ต่ำสุด
10.40
สูงสุด
10.60

ปรับปรุงเมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2562 14:59