หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์ : BEM

ราคาล่าสุด
10.10
เปลี่ยนแปลง(%)
+0.15 (1.51%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
38,656,800
มูลค่าการซื้อขาย (พันบาท)
390,118
ต่ำสุด
10.00
สูงสุด
10.20

ปรับปรุงเมื่อ: 23 มกราคม 2562 11:52